Эбергард, Филипп

Найдено 1 определение
Эбергард, Филипп

— ветеринарный врач, инспектор государственного конного завода в Янове, Люблинской губ., член-корреспондент местного сельскохозяйственного общества. Из трудов его известны:


1) "Niektóre uwagi dotyczące sprowadzania koni angielskich do naszego kraju, niemniej chowu koni w Anglii" ("Roczniki gospodarstwa krajowego", 1844 г., том 4); 2) "O stosunku wyścigów do umiejętnego chowu koni" (там же, т. I); 3) "Systemat hodowania koni" (там же); 4) "O potrzebie zaprowadzenia stadny, księgi rodowy koni pełnej krowi w król. pols." (там же, т. 8); 5) "O koniach wschodnich i angielskich pod względem użycia ich do polepszenia koni krajowych" ("Tygodnik Petersburgski", 1844 г.); 6) "O chowie i ulepszeniu rass koni z poglądem na chów w Anglii", Варшава, 1856 г.


"Encyklopedyja Powszechna", Варшава, 1861 г., т. 7.


A. Г.


{Половцов}

Источник: Большая русская биографическая энциклопедия. 2008