ГОСПОДАРЬ

Найдено 2 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [советское] [постсоветское]

ГОСПОДАРЬ
титул правителей (князей) Молдавии и Валахии в XIV-XIX вв.

Источник: Словарь исторических терминов. 1998

ГОСПОДАРЬ
рум. и молд. - gospodar) - титул правителей Дунайских (рум.) княжеств Молдовы и Валахии в 14-19 вв. (до объединения их в единое гос-во - Румынию), употребляемый в молд. документах, написанных на рус. яз. в 14-18 вв., а также в рус. ист. лит-ре. В документах на валашском и молд. языках титулу Г. соответствует domnitorul.

Источник: Советская историческая энциклопедия. 1961-1976

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
386.72 кб

Екологічне оцінювання стану атмосферного повітря довкола тваринницьких господарств біоіндикаційними

А. А. Теслюк
Оцінено вплив тваринницьких господарств на екологічний стан атмосферного повітря у санітарно-захисних зонах підприємств та на контрольних ділянках за допомогою біоіндикаційних методів.
Читать PDF
193.82 кб

Допомога України у післявоєнній відбудові господарства Молдавії (1946-1950 рр.)

Ботушанський Василь
Читать PDF
553.97 кб

Дієвість радіоекологічного контролю продукції лісового господарства у Поліссі України у віддалений з

В. П. Красное, Т. В. Курбет, I. В. Давидова , С. В. Суховецька
Проведено узагальнення та аналіз звітних даних лабораторії радіаційного контролю продукції лісового господарства у Житомирській обл. за період з 1998 по 2013 рр.
Читать PDF
302.73 кб

Дослідження відповідності ведення лісового господарства принципам та критеріям сталості екологічного

О. П. Павліщук
Досліджено відповідність ведення лісового господарства підприємствами Львівського обласного управління лісового господарства принципам та критеріям сталості екологічного блоку.
Читать PDF
258.60 кб

Вплив будівництва продуктопроводів на лісові насадження Вигодського лісового господарства

Р. В. Осташук
Внаслідок природних процесів та антропогенного впливу зменшується лісистість гірської частини Карпат, як найбільш вразливої до зовнішніх впливів.
Читать PDF
246.73 кб

Рівномірно-поступові рубання у сталому веденні лісового господарства Буковини

В. Д. Солодкий, В. Я. Заячук
На прикладі рівномірно-поступових рубань, здійснених у ДП "Берегометське лісомисливське господарство", показано їх роль у зменшенні негативного впливу лісозаготівель на довкілля, зниженні витрат на створення високопродуктивних ліс
Читать PDF
252.16 кб

Особливості ведення лісового господарства в лісах техногенної зони РВАТ "Азот "

В. П. Ворон
Розглянуто основні особливості ведення лісового господарства в аеротехногенно забруднених лісах зеленої зони м. Рівне.
Читать PDF
194.51 кб

Радіоактивне забруднення продукції лісового господарства в умовах українського Полісся

В. П. Ландін
Територія Українського Полісся перебуває в зоні впливу аварійних викидів ЧАЕС, а кліматичні та ландшафтно-геохімічні особливості регіону зумовлюють на Поліссі інтенсивну міграцію радіонуклідів 137Сs і 90Sr у системі ґрунт-рослина
Читать PDF
184.96 кб

Принципи екологічно орієнтованого лісового господарства

О. М. Адамовський
Розглянуто головні принципи екологічно орієнтованого лісівництва, вибір систем лісівництва, обороту рубки та розподілу вікових класів, історичний діапазон мінливості (HRV) як основу концепції мінливості природного ареалу, ареал ок
Читать PDF
307.67 кб

Ведення господарства в заповідних лісах Карпат

Є. І. Цурик
Ротглятто особливості оріпнпашї і веления господарства у заповідних лісах Карної 1 'оказана І Іеоохідінсть проведення заходів в встановлення корінного бюгеноцент нчиого покриве у таких лісах, фонових спостережень та програмою екол
Читать PDF
856.38 кб

Використання ГІС для планування ведення лісового господарства в гірських лісах українських Карпат

Ю. С. Шпарик
З урахуванням європейських принципів ландшафтно-екологічного планування опрацьовано схему чотирирівневого природоохоронного планування ведення лісового господарства в Українських Карпатах на основі ГІС лісів.
Читать PDF
388.76 кб

Оцінювання впливу водоканалізаційного господарства міста Мостиська на якість води у річці Вишня

Панківський Юрій Іванович, Ошуркевич-Панківська Оксана Євгенівна
Для оцінювання впливу каналізаційних очисних споруд міста Мостиська на річку Вишня розрахунковими методами визначено мінімальні розрахункові витрати води за лімітуючими сезонами року; на основі заміряних морфометричних характерист
Читать PDF
0.00 байт

Оцінювання зеленого вектору розвитку сільського господарства

Т. К. Кваша
Стаття присвячена результатам науково-дослідної роботи щодо оцінювання прогресу на «зеленому» шляху розвитку для сільського господарства як одного з десяти ключових секторів, що визначають основні тенденції переходу до «зеленої» е
Читать PDF
0.00 байт

Рекреаційні ресурси державного підприємства "Солотвинське лісове і мисливське господарство"

М. М. Запоточний, В. М. Клапчук
Розглянуто оцінку сукупності природних, історико-культурних і соціально-економічних факторів, що визначають функціонування рекреаційного комплексу території ДП "Солотвинське лісове і мисливське господарство".
Читать PDF
0.00 байт

Суцільні та часткові вітровали лісу в Горганах (на прикладі дп "Вигодське лісове господарство")

В. С. Олійник, А. Ю. Рак
Охарактеризовано площі і запаси пошкодженої деревини на ділянках суцільних і часткових вітровалів лісу.