Розенблюм, Вениамин Н

Найдено 1 определение
Розенблюм, Вениамин Н.

— врач-сифилидолог; родился в 1816 г. в Варшаве, в бедной семье. Пятнадцати лет от роду, по окончании курса гимназических классов Варшавской Семинарии, Розенблюм в 1832 г. отправился пешком в Краков, где поступил в Университет, на медицинский факультет. Спустя два года, он перевелся в Берлинский Университет, по окончании курса в котором в 1836 году, избрав своей специальностью венерические болезни, преимущественно сифилис, отправился для завершения своего образования к знаменитому в то время профессору Парижского Университета доктору Рикордэ, лекции которого слушал в продолжение двух дет. По возвращении из Парижа Розенблюм поселился в Варшаве, где жил до 1864 года. Потеряв все достояние свое во время известного происшествия в 1863 году с домом Замойского, в котором он жил, Розенблюм переехал в Петербург, где долгое время состоял врачом Императорских Театров. Имя В. Н. Розенблюма известно в медицинской литературе, как автора многих специальных сочинений, в свое время очень распространенных. В 1840 г. он поместил в Мемуарах Общества Варшавских врачей, т. IV, стр. 152, статью: "Rozróżnienie choroby angielskiej od skrofulicznej"; в следующем году в Варшаве вышла в свет его книга: "Onanizm. Zbiór niezbędnie potrzebnych wiadomości i rad dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, niemniej dla każdego przyjaciela ludzkości, celem uratowania młodzieży od okropnych skutków samogwałtu. Według Tissota, Campe, Oeste, Salzmana, Brauna, Deslandesa і Hufelanda", дважды переиздававшаяся: в 1850 г. под заглавием: "Onanizm, czyli niezbędne potrzebne wiadomości irady... и т. д., как выше, и в 1859 г. под заглавием — "Onanizm, czyli samogwałt. Niezbędne potrzebne wiadomości..." и т. д., см. выше. В 1842 г. Розенблюм издал "Uwagi nad teraźniejszym stanem starozakonnych pod względem policyjno-lekarskim", Варшава, и "Przewodnik lekarski dla mężczyzn czyli zbiór wiadomości i rad dotyczących aktu miłości fizycznej, skutków jej nadużycia, chorób wenerycznych, srodków ustrzeżenia się od nich, niemocy męzkiej, jej przyczyn i sposobów leczenia", Ibidem, — переизданный дважды, в 1843 и 1859 гг. со значительными дополнениями; в 1843 г. появились его "900 najlepszych środków domowych przeciw rozlicznym chorobom i cierpieniom człowieka, z przyłączeniem niektórych ważniejszych przepisów lekarskich doświadczonych, od kaszlu, kataru, bólu głowy, kwasów i kurczu zołądka, biegunki, hemeroidów, hypochondryi, zatwardzenia, artrytyzmu i reumatyzmu, niemniej od duszności, suchot, zatrzymania uryny, kamienia i gruzu moczowego, robaków, histeryi, kolek, febry przemijającej, wodnej puchliny, skrofut, chorób oczu, mdłości, zawrotu, brzęczenia w uszach, głuchoty, bicia serca, bezsenności, wyrzótów skórnych i t. d., tudzież skład aptecźki domowei przez Hufelanda, na wzór dziełа niemieckiego zebrane i ułożone przez dwóch warsz praktykujących lekarzy", Ibidem, переизданные в 1850-м году с добавлением двух трактатов о холере и о чудесном действии холодной воды, и в 1855 и 1860-м гг. там же. — Ему же принадлежат еще следующие сочинения: "Kobieta, miłość i małżeństwo, pod względem maralnym, fizycznym i dyetetyeznolekarskim, podług dzieł profesorów: D-ra Buscha, Mosta, P. Roussel´а i innych", Bapшава 1844, "Wykłod praktyczny chorób wenerycznych, ułożony według najlepszych doświadczeń angielskich, francuzkich i niemieckich lekarzy", там же 1845, "Środki, ustrzegające od zarazy wenerycznej z dołączeniem nieomylnego sposobu wytępienia tej choroby w pierwszym zarodzie", Варшава 1845, "Tryper, czyli śluzotok zaraźliwy we wszystkich swoich formach, skutkach i następstwach, z dołączeniem najsłynniejszych sposobów leczenia. Podług najlepszych doświadczeń angielskich, francuzkich i niemieckich lekarzy", Там же 1847, перевод "Писем" Филиппа Рикорда о сифилитической болезни, изданный в Варшаве в 1853-м году, статьи: "Filip Ricord i jego szkołа" — в " Pamiętnikach towarzystwa lekarzy Warszawskich" 1860 г., том XLIII, стр. 147, "Choroba św. Walentego albo padaczka", там же 1861 г., том XLIV, стр. 65 и "Kilka słów o hygienie popularnej" — в "Przyjacielu Zdrowia" 1862 г., №11. Кроме того, В. H. Розенблюм написал воспоминания о холере, изданные в 1884 году в СПб. под заглавием: "Wzapasach 2 cholerą. Wspomnienia i rady czerpane w 46-cio-łetniej praktyce lekarskiej, napisał... lekarz praktykujący w S.-Petersburga". Его "Секретные наставления мужчинам" (СПб. 1866 г.), "Онанизм. Собрание сведений и советов к руководству родителям и наставникам для предохранения юношества от гибельных последствий рукоблудия" (СПб. 1867 г.), "Холера" и др. переиздавались несколько раз. Осенью 1888 г. Розенблюм заболел пороком сердца и весной 1889 г. вынужден был отправиться за границу для лечения, которое, однако, не принесло ему облегчения, и он умер в Лейпциге 9 августа того же 1889 г.


"Сын Отечества" 1889 г., № 232, стр. 3; "Петербургский Листок" 1889 г., № 235, стр. 3; "Книжный Вестник" 1866 г., № 8, стр. 187—188; "Biblioteka Warszawska" 1842 г., т. IV, стр. 397; "Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską, polską od czasów najdawniejszych аż do chwili obecnej. Ułozył Stanisław Kośmiński", Варшава 1883, см. указатель.


А. П.


{Половцов}

Источник: Большая русская биографическая энциклопедия. 2008