Похожие термины:

  • Токарев, Аверий Матвеевич

    род. 14 апр. 1918 в д. Кашмаш (Чувашия). Композитор. Засл. деят. иск. РСФСР (1980). В 1941 окончил Муз. училище в Чебоксарах по кл. композиции С. М. Максимова и по кл. контрабаса С. И. Борисова. В 1943—1947 обучался по к